Korter is beter

Bijna elke toespraak is te lang. Bijna elke tekst is te lang. Dat levert veel tijdverlies en ergernis op. Mijn advies: spreek en schrijf kort. Uw publiek en lezers zullen verheugd opveren op de thuiswerkplek en uw boodschap zal beter overkomen.

Het is vaak moeilijker om een korte dan om een lange tekst te schrijven. Niet iedereen beheerst de kunst om kort maar toch volledig te zijn. Ik wel. Daarom help ik u bij het schrijven en redigeren van korte, krachtige teksten en toespraken en bij het inkorten van lange. Want kortbondig is beter.